سیدالشهدا (ع) tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com 2020-05-29T06:51:27+01:00 mihanblog.com نمک و آب ... 2015-06-04T06:18:47+01:00 2015-06-04T06:18:47+01:00 tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1487 مسعود کرمیان روزی شاگرد یک راهب پیر هندو از او خواست که به او درسی به یاد ماندنی دهد. راهب از شاگردش خواست کیسه نمک را نزد او بیاورد. سپس مشتی از نمک را داخل لیوان نیمه پری ریخت و از او خواست همه آن آب را بخورد. شاگرد فقط توانست یک جرعه کوچک از آب داخل لیوان را بخورد، آن هم به سختی.استاد پرسید: «مزه اش چطور بود؟»شاگرد پاسخ داد: «خیلی شور و تند است، اصلاً نمی شود آن را خورد.»پیر هندو از شاگردش خواست یک مشت از نمک بردارد و او را همراهی کند. رفتند تا رسیدند کنار دریاچه. استاد از او خواست تا نمکها را داخل دریاچه روزی شاگرد یک راهب پیر هندو از او خواست که به او درسی به یاد ماندنی دهد. راهب از شاگردش خواست کیسه نمک را نزد او بیاورد. سپس مشتی از نمک را داخل لیوان نیمه پری ریخت و از او خواست همه آن آب را بخورد. شاگرد فقط توانست یک جرعه کوچک از آب داخل لیوان را بخورد، آن هم به سختی.
استاد پرسید: «مزه اش چطور بود؟»
شاگرد پاسخ داد: «خیلی شور و تند است، اصلاً نمی شود آن را خورد
پیر هندو از شاگردش خواست یک مشت از نمک بردارد و او را همراهی کند. رفتند تا رسیدند کنار دریاچه. استاد از او خواست تا نمکها را داخل دریاچه بریزد. سپس یک لیوان آب از دریاچه برداشت و به شاگرد داد و از او خواست آن را بنوشد. شاگرد براحتی تمام آب داخل لیوان رو سر کشید. استاد این بارهم از او مزه آب داخل لیوان را پرسید. شاگرد پاسخ داد: «کاملا معمولی بود
پیر هندو گفت: «رنجها و سختیهائی که انسان در طول زندگی با آنها روبرو می شود همچون مشتی نمک است و اما این روح و قدرت پذیرش انسان است که هر چه بزرگتر و وسیعتر می شود، می تواند بار آن همه رنج و اندوه را براحتی تحمل کند. بنابراین سعی کن یک دریا باشی تا یک لیوان آب
]]>
سلامت... 2015-05-13T13:46:24+01:00 2015-05-13T13:46:24+01:00 tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1486 محدثه عمادی ]]> ... 2015-05-13T13:44:15+01:00 2015-05-13T13:44:15+01:00 tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1485 محدثه عمادی ]]> :))) 2015-05-13T13:41:22+01:00 2015-05-13T13:41:22+01:00 tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1484 محدثه عمادی ]]> بارووون... 2015-05-13T13:40:54+01:00 2015-05-13T13:40:54+01:00 tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1483 محدثه عمادی ]]> چه دردیست... 2015-05-13T13:38:06+01:00 2015-05-13T13:38:06+01:00 tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1482 محدثه عمادی ]]> بی اعتقادم... 2015-05-13T13:37:39+01:00 2015-05-13T13:37:39+01:00 tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1481 محدثه عمادی ]]> هرجاا... 2015-05-13T13:36:13+01:00 2015-05-13T13:36:13+01:00 tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1480 محدثه عمادی ]]> زنان... 2015-05-13T13:35:40+01:00 2015-05-13T13:35:40+01:00 tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1479 محدثه عمادی ]]> تنهایی... 2015-05-13T13:34:19+01:00 2015-05-13T13:34:19+01:00 tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1478 محدثه عمادی ]]> با معرفت... 2015-05-13T13:33:18+01:00 2015-05-13T13:33:18+01:00 tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1477 محدثه عمادی ]]> شاید... 2015-05-13T13:27:23+01:00 2015-05-13T13:27:23+01:00 tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1476 محدثه عمادی ]]> کنارت... 2015-05-13T13:26:38+01:00 2015-05-13T13:26:38+01:00 tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1475 محدثه عمادی ]]> زمین... 2015-05-13T13:24:01+01:00 2015-05-13T13:24:01+01:00 tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1474 محدثه عمادی ]]> فامیل دور:)) 2015-05-13T13:22:59+01:00 2015-05-13T13:22:59+01:00 tag:http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1473 محدثه عمادی
]]>